POLİTİKALARIMIZ

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Boyçay Makina

BOYÇAY MAKİNA ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar,sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahlinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

• Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
• Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi
• Dünyada 'en verimli' ürünler üretmede sektöre örnek olunması
• Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temini
• Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılması

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Boyçay Makina

BOYÇAY MAKİNA ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.

• İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
• Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
• Kirliliğin kaynağında önlenmesi
• Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

KALİTE POLİTİKAMIZ

Boyçay Makina

BOYÇAY MAKİNANIN vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz.

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Boyçay Makina

BOYÇAY MAKİNA ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

• Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması


HEMEN ARA PROJENİ BAŞLAT